Nieuwbouw De Veenbrug


Wéér groot nieuws voor De Veenbrug en Daarlerveen!

Achter de schermen zijn we al een tijd druk met de voorbereidingen van de nieuwbouw van De Veenbrug.
Het team heeft zich gebogen over de visie van de school en dit vertaald naar een Programma van Eisen voor de nieuwbouw.

Met dit Programma van Eisen hebben we vier architecten gevraagd een
presentatie te verzorgen van hoe zij de nieuwe Veenbrug zien. 
Tijdens deze presentaties sprong Nijhoff Architecten uit Wierden er boven uit. 

We hebben dan ook als IKT, team en de MR unaniem voor Nijhoff Architecten gekozen.

Inmiddels is er een presentatie geweest voor het hele team en de ouders/verzorgers. Iedereen is enthousiast over het mooie ontwerp. De grote inzet van zowel het team, MR en facilitair zijn met dit ontwerp beloond.

De kernwaarden van De Veenbrug zijn Ontdekken, Verbinden en Leren met Lef.
Deze kernwaarden komen in het ontwerp goed tot uiting.  

Planning
De komende tijd zullen we samen met Nijhoff en het team van De Veenbrug werken aan een verdere uitwerking van het ontwerp zodat het nieuw schoolgebouw straks aan al onze wensen zal voldoen.

We hopen voor de zomer een definitief plan te hebben en in het najaar de aanbesteding te kunnen doen zodat we begin 2025 met de werkelijke bouw kunnen beginnen.

Het streven is om het schooljaar 2026/2027 in de nieuwe school te kunnen starten!  

Cookie instellingen