(G)MR en OR

MedezeggenschapsRaad
De schooldirecteur en het bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan 
op 'hun' basisschool.
Voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht
eerst de ouder(s)/verzorger(s) en het personeel te raadplegen.
Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR).
De Veenbrug  heeft een enthousiaste groep ouder(s)/verzorger(s) en leerkrachten die samen de MR vormt.
De directeur van de school woont (gedeeltelijk) de vergaderingen bij en heeft hierbij een adviserende rol.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn:
  • veiligheid
  • formatie
  • lezen 
  • computers
  • pestbeleid
Wilt u iets vragen of doorgeven aan de mr?
Dat kan!
Stuurt u dan een mail naar mr@veenbrug-ikt.nl

De Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad van Stichting 'Ieder kind telt' bestaat uit 11 afgevaardigden en één onafhankelijke voorzitter (elke school levert één GMR-lid: de ene keer iemand uit de oudergeleding, de andere keer iemand uit de personeelsgeleding).
Het dagelijks bestuur van de de GMR bestaat uit de voorzitter en de secretaris. 
De GMR vergadert 5 keer per jaar.

OuderRaad
De ouderraad van onze school bestaat uit een zeer actieve groep ouders.
Deze ouders dragen ideeën aan en steken de handen uit de mouwen bij diverse activiteiten op school.

Natuurlijk kunt u ook dingen inbrengen.
Stuur gerust een mailtje naar or@veenbrug-ikt.nl
Cookie instellingen