Gezonde school

Onze school is gezond!

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald.

Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.
Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

We hebben niet alleen speciale aandacht voor het themacertificaat Gezonde voeding, maar ook voor Bewegen en Sport en het thema Gezonde relaties en seksualiteit.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties.
Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Voor wat betreft eten en drinken :

De kinderen nemen fruit en/of drinken mee naar school.
Wilt u alle bekers en fruit(bakjes) voorzien van naam?
Dat werkt heel prettig voor de leerlingen èn de leerkracht!

Rondom de pauze is er de mogelijkheid om fruit te eten. De leerlingen pakken zelfstandig hun fruit en gaan met de andere leerlingen hun fruit opeten.

Als school bieden wij een omgeving aan waarin leerlingen gezonde eetgewoonten aanleren. Dit begint bij de pauzehappen.

Wij vinden het wenselijk dat u groente en/of fruit meegeeft aan uw kind. Eventueel geeft u iets anders kleins mee, zoals een volkoren boterham dun besmeerd met gezond beleg. Dit wordt gezamenlijk in de klas gegeten.

Op school wordt liefst niet gesnoept en er wordt ook geen snoep meegebracht.

Alle kinderen mogen water, vruchtensap of melk drinken.

In de basisschoolleeftijd hebben kinderen minstens 1,5 liter vocht nodig per dag.

Tijdens de pauze is het een goed moment om weer wat te drinken!

We willen u vragen gebruik te maken van bekers/flesjes in plaats van pakjes.

Dit in verband met de grote hoeveelheden afval die wij moeten verwerken.

Als leerlingen geen drinken hebben meegenomen, mogen ze natuurlijk water drinken. In iedere klas zijn hiervoor bekers en water beschikbaar.

Dit beleid zien wij als een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn.
Op school leren kinderen over gezond gedrag en tijdens eetmomenten kunnen zij dit in de praktijk brengen.

Cookie instellingen