Kernwaarden

Onze kernwaarden:


Ontdek, verbind en leer met lef!

Ontdek
Wij geloven dat nieuwsgierigheid de drijvende kracht is achter het leerproces. Bij ons op school willen we een omgeving creëren waarin iedereen wordt aangemoedigd om nieuwe mogelijkheden te ontdekken, te onderzoeken en vragen te stellen. We willen de natuurlijke nieuwsgierigheid van leerlingen voeden en stimuleren door ze uit te dagen om te experimenteren en te verkennen. We willen leerlingen en leerkrachten aanmoedigen om uit hun comfortzone te stappen en nieuwe kennis, ideeën en perspectieven te omarmen.
 
Verbind
Als school willen we dat iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. Wij moedigen samenwerking aan en stimuleren respect voor elkaars verschillen. We willen een veilige en inclusieve omgeving bieden waarin leerlingen en leerkrachten zich kunnen uiten, kunnen leren van elkaars ervaringen en elkaar kunnen ondersteunen. Het versterken van de banden tussen leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers en de bredere gemeenschap is van groot belang voor ons. Wij zijn van mening dat door verbinding te maken met anderen er een betere wereld ontstaat waar iedereen de mogelijkheid heeft om te groeien.
 
Leer met lef!
Wij geloven dat leren gecombineerd moet worden met moed en doorzettingsvermogen. Leerlingen en leerkrachten moeten worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen, risico's te nemen en te leren van fouten. We willen hen aanmoedigen om zelfstandig te denken, initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.
Leren met lef vergroot het zelfvertrouwen en de groeimindset en stimuleert een mentaliteit van een leven lang leren.
Leren met lef gaat niet alleen om het vergaren van kennis, maar ook om het durven uitdragen van bestaande ideeën, het aangaan van nieuwe ervaringen en het omarmen van het onbekende.
 
Cookie instellingen