Schoolgids, SJOP, Schoolplan en School Veiligheidsplan

Schoolgids
De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat, wat onze uitgangspunten zijn en hoe wij ons onderwijs vormgeven.
Scholen hebben verschillende kwaliteiten.
Ze verschillen in manier van werken, in sfeer en in wat kinderen er leren. 
CBS De Veenbrug is een Christelijke basisschool, een school waar iedereen welkom is.
Als enige school in het dorp neemt De Veenbrug een centrale plaats in binnen het dorp.
Betrokkenheid bij het algehele leven in Daarlerveen is daarmee een belangrijk kenmerk voor de school.
We hopen dat u na het lezen van deze gids een goed beeld heeft van onze school.

U bent van harte welkom op De Veenbrug!
Voor een oriënterend gesprek en rondleiding kunt u een afspraak maken met de directeur,
Tiemen Kiers (tel.nr. 0546 646236).
U kunt de schoolgids hier downloaden.

SJOP​
In dit plan staat beschreven aan welke ontwikkelingen CBS De Veenbrug dit schooljaar werkt en welke ambities we hebben.

Schoolplan
In ons schoolplan beschrijven we de ambities die we gesteld hebben, de ontwikkeling die we willen doormaken en de doelen die we met ons onderwijs willen bereiken in de periode tussen 1 augustus 2019 en 31 juli 2023.
Het schoolplan zal ook de basis zijn voor het schooljaar ontwikkelplan (SJOP), waarin de ontwikkelingen voor een schooljaar beschreven staan.
Ons schoolplan voor de periode 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2023 kunt u hier inzien.

Schoolveiligheidsplan
We vinden het belangrijk dat de leerlingen op onze school zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
Ook voor medewerkers van onze school, ouders en bezoekers moet de school een veilige omgeving zijn.

Allerlei zaken spelen mee bij het begrip ‘veiligheid’. Denk aan de veiligheid van het gebouw aan de binnen- en buitenkant, maar ook van het gebruik van allerlei zaken in en rondom het gebouw.
Ook moeten leerlingen veilig kunnen spelen en werken, lichamelijk en geestelijk.
Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat wij er alles aan doen om ongelukken te voorkomen en indien er zich ongelukjes voordoen wij hier adequaat op inspelen.
Om die veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, zijn er gezamenlijke afspraken en is er controle op de naleving van die afspraken. Deze hebben we samengevoegd in ons SchoolVeiligheidsPlan.
Deze kunt u hier inzien.
Uitgebreidere informatie over De Veenbrug kunt u verder vinden op Scholen op de Kaart.
Cookie instellingen